Heteluchtverwarming

Klik op de + of – om het menu te openen/sluiten.
MC-MODU
mcee2De Multicalor MC-EE (modulerende) luchtbehandelingskasten zijn indirect gestookte luchtverwarmers met een tijdloos strak design en een neutrale wit gelakte plaatstalen omkasting.De toestellen zijn voorzien van ruim bemeten warmtewisselaars met 6 rijen. Dit zorgt ervoor dat ook bij lage watertemperaturen voldoende hoge luchttemperaturen worden gehaald. De toestellen zijn dus uitermate geschikt om gebruikt te worden met moderne condenserende ketels met verlaagdewatertemperatuur. Uiteraard kan u ze ook gebruiken bij stadsverwarming.Door het gebruik van een electronisch geregelde motor wordt het opgenomen vermogensterk gereduceerd zodat het milieu gespaard wordt en u aanzienlijk minder elektriciteit verbruikt.De ventilatoren van de MC-EE zijn in de perszijde van het systeem opgesteld. Dit zorgt ervoor dat de ventilatoren steeds optimaal gekoeld worden en de levensduur van de motorlagers wordt verlengd. Door de speciale constructie zijn de toestellen bovendien zo goed als luchtdicht, zodat ook het lekverlies tot een minimum wordt beperkt. Door een doordacht ontwerp is het warmtewisselaarcompartiment bovendien uitermate goed geïsoleerd, zodat warmteverliezen beperkt worden.Het toestel wordt gebruiksklaar geleverd. Het volstaat om op de werf de aan– en afvoerleidingen van het warme water, de luchtkanalen en de elektriciteitsleidingen aan te sluiten. Standaard is het toestel voorzien voor terugname aan de onderzijde.Indien u het toestel via de linker of de rechterzijde wenst aan te sluiten, dient u een optioneel filterframe te bestellen. Het toestel wordt geleverd in UPFLOW (bovenuitblazende)uitvoering, maar kan op de werf omgebouwd worden tot een downflow (benedenuitblazende) versie.

O24 - O41
Render-Oketel3 De Multicalor warmteluchtgeneratoren (oliegestookt) worden gebruiksklaar en voorzien van alle regelappa­ratuur afgeleverd. Het toestel is grondig gecontroleerd en getest. Het volstaat om op de werf de luchtkanalen, de rookgasafvoerleiding en de elektrische leidingen aan te sluiten. Daarnaast dient er een passende olie­brander te worden geïnstalleerd -raadpleeg hiertoe de gebruiksaanwijzing van de brander. Multicalor beveelt klassieke oliebranders (Riello) aan zonder lage NOX kop en zonder vlamrecirculatie.

De O-toestellen zijn zowel boven-of onderuitblaasbaar te verkrijgen.

2.1 Normale uitvoering In normale uitvoering wordt het toestel gebruikt voor het verdelen van recyclagelucht waar niet meer dan 25% buitenlucht aan wordt toegevoegd, of voor het verdelen van buitenlucht na warmteterugwinning. Het toestel is fabrieksmatig voorzien voor werking in deze uitvoering.

2.2 Buitenluchtuitvoering In buitenluchtuitvoering wordt het toestel gebruikt voor het verdelen van lucht waar méér dan 25% buitenlucht aan wordt toegevoegd. In de luchtverwarmer zijn ech­ter geen speciale regelingen voorzien om de luchttem­peratuur op een ingestelde waarde te houden. Indien u het toestel wenst in te zetten in buitenluchtuitvoering, dient u het voorpaneel van het ventilatorcompartiment te isoleren.

2.3 Boven -en onderuitblazend De Multicalor MC toestellen zijn beschikbaar als boven en onderuitblazende versie. Gelieve het gewenste type op te geven bij bestelling Render-Oketel2


Udara

Hoog rendement

Het hart van de Udara is de unieke warmtewisselaar vervaardigd uit hoogwaardig en duurzaam roestvast staal. In de warmtewisselaar worden de hete rookgassen van de brander afgekoeld tot ver onder het  dauwpunt, zodat ze gaan condenseren. Hierdoor haalt het toestel nagenoeg alle warmte uit de rookgassen en wordt het  rendement van de verbranding tot op  ongekende hoogte opgekrikt. Dit heeft alleen maar voordelen. Een hoog verbrandingsrendement vertaalt zich  immers in een lagere gasrekening. En een zuinig toestel zoals de Udara helpt om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Zo draagt u actief bij aan een beter klimaat.

Behaaglijke warmte

De Udara is een modulerend toestel. Dit wil zeggen dat het toestel het vermogen van de brander traploos kan regelen. Door het vermogen van het toestel voortdurend aan te passen aan de behoefte kan de temperatuur zeer precies ingesteld worden. Is het koud in huis? Dan zal de Udara op hoog vermogen stoken om zo snel mogelijk de gewenste temperatuur te halen. Is de ingestelde temperatuur daarentegen bijna bereikt? Dan brandt de Udara rustig op lage vlam. Bovendien wordt ook de snelheid van de ventilator steeds aangepast aan de luchttemperatuur, zodat u geen last heeft van tocht !

Schone verbranding

De Udara is uitgerust met een modulerende premixbrander. Dit type brander blinkt uit door een zeer lage uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstofoxides, een van de oorzaken van zure regen en smog. De branderautomaat is bovendien voorzien van een geavanceerde, zelflerende en gasadaptieve regeling. De Udara herkent automatisch het soort gas dat aangeboden wordt en regelt voortdurend de gas-lucht verhouding om een optimale verbranding te verzekeren. Door het gebruik van een elektronische gas-lucht regeling is het startgedrag van het toestel uiterst betrouwbaar en is de verbranding onder alle omstandigheden perfect afgesteld.

Alleen zo kan een minimale uitstoot van schadelijke gassen worden gegarandeerd.

Modulerende thermostaat

De Udara is eenvoudig te bedienen met een modulerende klokthermostaat. De thermostaat wisselt voortdurend gegevens uit met de branderautomaat en informeert u te allen tijde over de goede werking van het toestel.

Koeling

De Udara kan uitgebreid worden met een warmtepomp. Zo kunt u gedurende warme zomerdagen koele lucht in de woning verdelen en de temperatuur aangenaam houden. De warmtepomp kan ook ingezet worden in de tussenseizoenen als verwarming. De gasbrander wordt dan enkel gebruikt indien het buiten kouder is en het rendement van de warmtepomp te laag is.

Klik hier voor de Udara folder en technische eigenschappen.

Verventa

Een Verventa systeem bestaat uit een ventilatietoestel, een luchtbehandelingskast, een gepatenteerd mengsysteem voorzien van regelkleppen, luchtkanalen, een akoestisch dempend terugnamekanaal, thermostaten en een warmtebron. Eenvoudig samengevat is Verventa een ventilatiesysteem met warmteterugwinning uitgebreid met een luchtverwarming waarmee men kan verwarmen of koelen.

Uniek aan Verventa is dat het systeem toelaat om kamer per kamer de gewenste temperatuur in te stellen zonder dat hierdoor de ventilatie in het gedrang komt, ook indien er geen warmtevraag is. Het is dus perfect mogelijk om bv. de ouderslaapkamer te ventileren maar niet te verwarmen, en de kinderkamer te ventileren én te verwarmen. Het systeem combineert daartoe verschillende componenten om tot een totaaloplossing voor het binnenklimaat van de moderne en uiterst goed geïsoleerde woning te komen. Het systeem bestaat uit een ventilatiesysteem, een luchtbehandelingskast, een gepatenteerd mengsysteem voorzien van regelkleppen, luchtkanalen, een akoestisch dempend terugnamekanaal, thermostaten en een warmtebron. Bekijk de folder hier.